fbpx
Mestnik
Dogodki Aktualno Gospodarstvo

Izpostava URSZR Novo mesto bo tako v primeru razglašene epidemije nudila podporo poveljniku CZ za Dolenjsko in članom štaba CZ za Dolenjsko

Na izpostavi URSZR Novo mesto so v mesecu avgusta pripravili in sprejeli usklajen regijski načrt zaščite in reševanja ob pojavi epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v dolenjski regiji. Pri pripravi regijskega načrta so bile upoštevane izkušnje, ki so jih pridobili med epidemijo COVID-19.

»S ciljem uspešnejšega preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni je upoštevano načelo postopnosti priprav v odzivanju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na pojav nalezljive bolezni«, pove Janja Brulc iz Uprave RS za zaščito in reševanje. Tako novi načrt opredeljuje, da se proces načrtovanja priprav na izvajanje nalog v razmerah epidemije nalezljive bolezni začne že pred njeno razglasitvijo oziroma ob pojavu večjega števila okuženih in obolelih v regiji. »Že v tej fazi so lahko sredstva ter sile za zaščito, reševanje in pomoč na regijski ravni in v lokalnih skupnostih v pripravljenosti«, pove Janja.

Vsi nosilci izdelave načrtov dejavnosti morajo zagotavljati potrebna sredstva za najmanj en mesec delovanja.

Z namenom preprečitve, ublažitve in zmanjšanja nastanka in odprave posledic epidemije so razdelani zaščitni ukrepi (prostorski, urbanistični, gradbeni ter drugi tehnični ukrepi, RKB zaščita) in naloge zaščite, reševanja in pomoči ter izvajalci (prva pomoč in nujna medicinska pomoč, pomoč ogroženim in prizadetim prebivalcem, zagotavljanje osnovnih pogojen za življenje). Zaščitni ukrepi in naloge so podrobneje razdelani v občinskih načrtih/dokumentih in usklajeni z regijskim načrtom.

Regijski načrt je dopolnjen s konkretnimi podatki v prilogah in dodatkih, ki omogočajo usklajeno delovanje na regiji. Predvsem je pomembno, da na ravni regije vsa komunikacija z občinami oziroma Štabi CZ Občin poteka usklajeno, da štabom CZ Občin posredujemo navodila in napotke za izvajanje aktivnosti na terenu, hkrati pa skušamo čim prej razrešiti morebitne težave.

Izpostava URSZR Novo mesto bo tako v primeru razglašene epidemije nudila podporo poveljniku CZ za Dolenjsko in članom štaba CZ za Dolenjsko, izvajala naloge vpoklica regijskih pripadnikov sil ZRP, spremljala razmere v dolenjski regiji in komunicirala z občinskimi štabi CZ, jim posredovala navodila in informacije, prevzemala in delila zaščitno opremo skladno s prejetimi razdelilniki, zbirala podatke in evidentirala potrebe za oskrbo ranljivih skupin, za nudenje psihološke pomoči, odgovarjala na telefonske klice občanov in podjetij (zagotavljanje zaščitne opreme, oskrbe starejših, omejitve gibanja, prehodov meje, karantene in drugih sprejetih ukrepov), vodila evidenco aktiviranih sil za ZRP v regiji, evidenco prostovoljcev, koordinirala sprejem/predajo prejetih donacij na regijski ravni in opravljala druge potrebne naloge, povezane z nastalo situacijo.

K.N.

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Soglašam Več o piškotkih