fbpx
Mestnik
Aktualno Dogodki Novice

Komunala Novo mesto: V lanskem letu s številnimi inovacijami

Inovativni pristop, kot temelj konkurenčnosti podjetja, predstavlja osnovni korak k izboljšanju obstoječih ali uvedbi novih produktov in storitev podjetja, tako v okviru osnovne dejavnosti podjetja kot izven nje. Vse to pa seveda odpira nove tržno razvojne priložnosti.

Letos prispeli predlogi inovacij so iz različnih tehnoloških področij, kar predstavlja pripravljenost in odprtost podjetja do inovativnosti ter zavedanje, da inovativnost omogoča tehnološke napredke na vseh področjih delovanja podjetja. Predlogi so tudi rezultat timskega sodelovanja posameznikov znotraj delovnih procesov, v katerem delujejo. Glede na predhodna leta je opazna rast kakovosti prejetih koristnih idej, kar je odraz načrtnega spodbujanja inovativne klime, oziroma sistematičnega spodbujanja inovativnosti v podjetju.

Komisija za ocenjevanje inovacij je svojo nalogo ocenjevanja koristnih idej v podjetju Komunala Novo mesto za leto 2020 opravila na osnovi posredovanih prijav skladno z veljavnim Pravilnikom o zbiranju in nagrajevanju koristnih idej. Petčlanska komisija v sestavi: dr. Stanislav Galič – predsednik, mag. Janez Bauer MBA, Iztok Zorko, Simon Štukelj in Simon Lukšič, je imela zahtevno in odgovorno nalogo. Koristne ideje so se razlikovale predvsem v svojih argumentacijah. Za interpretacijo bistvenih kvalitet posamezne ideje je komisija upoštevala pisno predstavitev koristnih idej, z argumentiranim bistvom, s predvidenimi učinki ter z opisom in s slikovnimi prilogami. Komisija prijaviteljev ni pozvala na dodatno predstavitev njihovih inovacij, ker je na ta način dobila dovolj potrebnih informacij o posameznih idejah in je s tem kakovostno opravila svoje delo.

V letu 2020 je bil odziv v podjetju Komunala Novo mesto tako po številu prijav kot po številu sodelujočih avtorjev do sedaj največji. Prispelo je dvajset prijav koristnih idej, pod prijave se je podpisalo šestnajst različnih prijaviteljev iz treh primarnih operativnih sektorjev.

Komisija za inovacije je predloge ocenjevala glede na inventivno raven (izvirnost ali zaščita novosti), gospodarske rezultate (doseženi ali pričakovani), trajnostne in ekonomske učinke ter okoljske vidike. Vsaka prijavljena koristna ideja je bila obravnavana posamično in vse so bile ocenjene za koristne, skladno s kriteriji Pravilnika o zbiranju in nagrajevanju koristnih idej, ki opredeljuje produktne, procesne, trženjske in organizacijske kategorije.

Najboljšim koristnim idejam so bile soglasno podeljene prva, druga in tretja letna nagrada. Vsem prispelim predlogom je bila podeljena mesečna nagrada zbiranja idej, ter nagrada avtorju z največ prijavljenih idej v letu 2020.

Obravnavane koristne ideje so naslednje:


Uporaba mobilne telefonije – prostoročno telefoniranje, Plačilne liste in obveščanje preko e-maila, Popis internih vodomerov, Registracija impulzov – preko vode, Potni nalog, Transportni valj, Hlapec, Grabzalnik, Parkirna mesta, Zamenjava vrat na prehodu v ZRC, PVC cisterna s polielektrolitom, Testni postopek testiranja membran, Popravilo membran, Predelava mešala, Servisno dvigalo, Popravilo veznega elementa, Pregled električnih spojev s termografsko kamero, Nakup analizatorja kvalitete električne energije, Nabava testne mize, Optimizacija rotomata na ČN Veliki Slatnik.

Prvo nagrado v znesku 500 evrov, so z naslovom Testni postopek testiranja membran, prejeli avtorji koristne ideje Anton Zaletelj, Urban Gnidovec in Davorin Kobe.

Drugo nagrado v znesku 300 evrov, je z naslovom Popis internih vodomerov, prejel avtor koristne ideje Silvester Cimrmančič.

Tretjo nagrado v znesku 100 evrov, je z naslovom Transportni valj, prejel avtor koristne ideje Marko Žagar.

Nagrado 7 dnevnega brezplačnega najema ene izmed počitniških kapacitet podjetja Komunala Novo mesto je za največ prijavljenih koristnih idej v letu 2020 prejel Boris Gole.

Področje inovativnosti je potrebno promovirati tudi v bodoče in preko vodij procesov spodbujati zaposlene k bolj aktivnem inovativnem pristopu, s še več prijavami predlogov koristnih idej. Promoviranje inovacij mora ostati skupna naloga v podjetju

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Soglašam Več o piškotkih