fbpx
Mestnik
Aktualno Dogodki Novice

Podpisana je pogodba za izgradnjo druge faze Centra za ravnanje z odpadki Dolenjske

Župani desetih dolenjskih in belokranjskih občin, predsednik uprave SID banke ter direktorji podjetij CERO-DBK, CEROD in CGP so sklenili pogodbi o gradnji in financiranju objekta za mehansko in biološko obdelavo komunalnih odpadkov. Dela izvajalca projekta, podjetja CGP, zadevajo pripravo spremembe projektne dokumentacije, gradnjo objekta, dobavo in vgradnjo tehnologije, kot tudi zagon in poskusno obratovanje za obdobje enega leta. Gradnja novega objekta v Leskovcu v MONM se bo začela prihodnji mesec, zaključila pa se bo oktobra leta 2022.

Občine, ki so sodelovale pri projektu CeROD II, katerega ocenjena vrednost je znašala okoli 26 milijonov (brez DDV), so leta 2015 projekt prekinile, zdaj skupaj z ostalimi sodelujočimi pri novem projektu sklepajo pogodbo v vrednosti slabih osem milijonov evrov (brez DDV), pri čemer gre za izgradnjo podobno načrtovanega objekta v znatno nižji vrednosti. Gradnja novega objekta za mehansko in biološko obdelavo komunalnih odpadkov (»objekt MBO«) je sicer ena ključnih razvojnih in investicijskih nalog dolenjskega in belokranjskega območja. Regijsko odlagališče ima sicer največjo prosto kapaciteto odlagalnega polja v Sloveniji, z nadgradnjo pa bodo dolenjske in belokranjske občine veliko bolj avtonomno obvladovale ravnanje in posledično tudi zagotavljale nižje cene storitev vezanih na odpadke za približno 90.000 občanov.
Za izvedbo projekta je bilo leta 2018 ustanovljeno podjetje CERO-DBK, d.o.o., družbenice tega javnega podjetja pa so Mestna občina Novo mesto, Občina Straža, Občina Šmarješke Toplice, Občina Škocjan, Občina Dolenjske Toplice, Občina Žužemberk, Občina Mirna Peč, Občina Črnomelj, Občina Semič in Občina Metlika. Za regijski projekt v vrednosti slabih osem milijonov evrov je SID banka družbi CERO-DBK za njegovo izvedbo zagotovila kredit v višini šestih milijonov evrov, milijon evrov pa bo skupaj prispevalo deset občin, ki sodelujejo pri projektu, preostanek pa družba Cerod.

»Danes smo naredili pomemben korak pri dolgoročnem urejanju področja odpadkov. Lastna infrastruktura nam bo omogočila, da bomo veliko bolj avtonomno izvajali predelavo odpadkov ter dodatno izkoristili prednosti, ki nam jo omogoča odlagališče v Leskovcu. Podpis današnje pogodbe potrjuje tudi pravilnost ustavitve projekta CEROD II, saj bodo občani v skladu z znižanim projektom za infrastrukturo prispevali kar 3,6-krat manj. Projekt je pomemben z vidika zmanjšanja količine odloženih odpadkov, zmanjšanju logističnih poti in posledično tudi ogljičnega odtisa in s tem prispevanja k varovanju narave. Hkrati bomo z inovativnim načinom financiranja vse sodelujoče občine rešile problematiko ravnanja z odpadki na način, ki bo finančno čim manj obremenil občinske proračune in občane,« je ob podpisu pogodbe v imenu županov dejal župan Mestne občine Novo mesto mag. Gregor Macedoni.


Podjetje CERO-DBK in občine družbenice bodo tako zgradile objekt MBO s spremljajočimi objekti, pripadajočo komunalno infrastrukturo, prometno in zunanjo ureditvijo, premično opremo, nadstrešnico in ekološkim otokom. »Ustrezno ravnanje z odpadki je ključno za naše preživetje, hkrati pa nas k temu zavezuje tudi zakonodaja doma in na evropski ravni. S to naložbo bodo sodelujoče občine rešile problematiko ravnanja z odpadki na celovit in trajnosten način. SID banka kot nacionalna razvojna banka poleg gospodarske konkurenčnosti spodbuja trajnostni razvoj Slovenije, pri čemer ima pomembno vlogo tudi ravnanje z odpadki. Zato z veseljem financiramo ta pomemben regijski projekt, ki lepo pokaže, kako je mogoče trajnostno in uspešno urejati ravnaje z odpadki, tudi z dobrim sodelovanjem med občinami«, je poudaril predsednik uprave SID banke mag. Sibil Svilan.
Pri ravnanju z odpadki daje zakonodaja prednost preprečevanju nastajanja odpadkov, njihovi ponovni uporabi, recikliranju, predelavi, odstranjevanju in odlaganju.

Objekt MBO bo imel zmogljivost sprejema in obdelave 25 tisoč ton odpadkov letno v eni izmeni, to je dovolj za trenutne potrebe desetih sodelujočih občin. »Računamo, da bomo po izgradnji objekta MBO prevzeli in predelali 21.500 ton mešanih komunalnih in kosovnih odpadkov ter 3.500 ton ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov na leto. V primeru pogodbenega sodelovanja ali pridobitve koncesij še z drugimi občinami pa se bodo kapacitete lahko povečale«, je pojasnil Gregor Vovko, v. d. direktorja družbe CERO-DBK, ki bo opravljala dejavnost sortiranja odpadkov.
Investitorji že razpolagajo z okoljevarstvenim in gradbenim dovoljenjem, zato bi objekt MBO po izgradnji lahko začel delovati konec leta, poskusno obdobje obratovanja pa bo zaključeno oktobra 2023.


Na fotografiji:

Podpisniki pogodbe, iz leve proti desni:

župan občine Šmarješke Toplice Marjan Hribar,
župan občine Straža Dušan Krštinc,
župan občine Mirna Peč Andrej Kastelic,
župan občine Črnomelj Andrej Kavšek,
predsednik uprave CGP, d.d., Martin Gosenca,
v.d. direktor podjetja CEROD, Albin Kregar,
v.d. direktor podjetja CERO-DBK Gregor Vovko,
predsednik uprave SID banke, Sibil Svilan,
župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni,
župan občine Metlika Darko Zevnik,
županja občine Semič Polona Kambič,
župan občine Žužemberk Jože Papež,
župan občine Škocjan Jože Kapler,
župan občine Dolenjske Toplice Franc Vovk.

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Soglašam Več o piškotkih