fbpx
Mestnik
Foto: MONM
Aktualno Dogodki Novice

Presežek odhodka zaradi zamika projektov

Zaključni račun občinskega proračuna za preteklo leto kljub koronavirusu izkazuje stabilnost občinskih financ, nadaljnje zmanjševanje zadolženosti in ambiciozno investicijsko naravnanost.

Lansko leto je Mestna občina Novo mesto zabeležila manj prihodkov, ti so znašali nekaj več kot 43 milijonov evrov, odhodki pa dobrih 38 milijonov evrov. “Tako je bil zabeležen presežek odhodka, ki je nastal predvsem zaradi zamika realizacije projektov, s tem pa se je znižala tudi zadolženost,” je razložil Gregor Macedoni.

V letu 2020 se je uspešno zaključil projekt Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema, urejene so tribune in sanitarni ter garderobni prostori v športni dvorani v Češči vasi. Urejeni sta tudi tematska pot Marof in Kettejev drevored, tudi s sistemom pametne razsvetljave, zaključen je Zadružni dom na Uršnih selih, urejeni so prostori novega mladinskega središča LokalPatriot v centru mesta, novo javno razsvetljavo je dobil stadion Portoval, poteka širitev OŠ Otočca, uredila so se parkirišča za avtodome in osebne avtomobile v Portovalu ter vodovod in kanalizacija v Ždinji vasi.

Sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Otočec

Vrtec na območju Lešnice, ki trenutno deluje v okviru Vrtca Ciciban Novo mesto enota Marjetica z dvema oddelkoma, se priključi Osnovni šoli Otočec. Po gradnji prizidka k Osnovni šoli Otočec, kjer bodo nastali tudi novi trije oddelki osnovne šole, bo združitev izvedena sočasno z zaključkom gradnje, predvidoma do začetka novega šolskega leta jeseni 2021.

Cilj Komunale Novo mesto – doseči prihodke prodaje v višini 16,4 milijona evrov

Ključen cilj novomeške Komunale je, da se doseže čiste prihodke iz prodaje v višini 16,4 milijona evrov. Izpostavili pa so tudi, da si želijo zmanjšati količino odloženih mešanih odpadkov na 1.200 ton in povečati ločeno zbranih frakcij na 10.000 ton. Prav tako so si za cilj zadali realizacijo izdelave 180 novih vodovodnih priključkov in obnove 283 vodovodnih priključkov.

V okviru redne zamenjave bodo po predvidevanjih zamenjali 3.360 vložkov vodomerov in priključili 116 objektov na kanalizacijsko omrežje.

Na področju premoženjskih zadev so se svetniki seznanili s poročilom o realizaciji Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto za leto 2020 in sprejeli sklep o ugotovitvi, da je občina lastnica nepremičnin na Ragovem in Zajčjem vrhu, kot tudi sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah na omenjenih dveh območjih. 

Občinski svet je potrdil ugotovitve javne koristi za ustanovitev trajne služnosti na nepremičninah za namen ureditve kolesarske in pešpoti ob reki Temenici v Prečni, in javne koristi za odkup oziroma razlastitev nepremičnin ter ustanovitev trajne služnosti na nepremičninah za namen gradnje kolesarske poti v Velikem Podljubnu.

K.N.

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Soglašam Več o piškotkih