fbpx
Mestnik
FOTO: MONM
Aktualno Dogodki Novice

Redna seja Občinskega sveta prvič v zgodovini MONM potekala na daljavo

Redna seja Občinskega sveta je tokrat prvič v zgodovini Mestne občine Novo mesto potekala na daljavo. Svetniki so na seji potrdili predlagane sklepe za podelitev priznanj in nagrad Mestne občine Novo mesto za leto 2020, v drugi obravnavi pa sprejeli usklajen odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Športno-rekreacijski park Češča vas. 

Listina častnega občana Mestne občine Novo mesto za leto 2020 se podeli založniku in uredniku Janezu Penci za življenjsko delo in dosežene pomembnejše trajne uspehe na področju športa, športne publicistike ter prevajalstva. Nagrado Mestne občine Novo mesto za leto 2020 prejme nekdanja telovadka in direktorica Dolenjskega muzeja Jasna Dokl Osolnik za pomembnejše trajne uspehe na področju športne gimnastike ter muzejske dejavnosti, enaka nagrada se podeli tudi vodji skupine šola zdravja in upokojenki Darinki Smrke za dolgoletne uspehe in predano delo na področju prostovoljstva ter promociji zdravega življenjskega sloga in podjetniku ter ljubitelju športa Alojzu Medletu za dolgoletne uspehe, predano in zavzeto delo na področju ljubiteljskega športa. Trdinovo nagrado prejme akademski kipar Hamo Čavrk za pomembnejše trajne uspehe na področju grafične likovne umetnosti.

Svetniki so v prvi obravnavi sprejeli Elaborat za pripravo Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo in Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, ki sta usklajena z novo krovno zakonodajo. Z novim odlokom višina komunalnega prispevka ostaja v sedanjih okvirih ob poenotenju Mestne občine v enotno obračunsko območje, pri čemer ima Mestna občina Novo mesto primerjalno med mestnimi občinami enega najnižjih komunalnih prispevkov.  Občinski svet je v drugi obravnavi sprejel usklajen predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Športno-rekreacijski park Češča vas, s čimer se nadaljujejo postopki za izgradnjo bazenskega kompleksa. Gre za območje, kjer se bodo razvijale športno intenzivne panoge, pa tudi rekreativne in sorodne dejavnosti, povezane z bližnjim območjem Temenice.

Svetniki so v drugi obravnavi sprejeli tudi Odlok o določitvi plovbnega režima na odseku reke Krke v Novem mestu in dva amandmaja skupine svetnikov, vezana na vključitev dodatne lokacije (Pumpnca) na seznam rečnih pristanišč in znižanje višine kazni, ki so predvidene za kršitve odloka.

Občinski svet je večinsko sprejel Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Mestni občini Novo mesto in Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2021. Na področju premoženjskih zadev so svetniki obravnavali štiri nepremičnine in parcelo v Kandiji.

Svetniki so se na seji med drugim seznanili s Poročilom o opravljenem nadzoru nad razpolaganjem s stvarnim premoženjem v Mestni občini Novo mesto v letu 2019 in Poročilom o opravljenem nadzornem pregledu nad izbranimi postavkami v stroških dela v Proračunu Mestne občine Novo mesto za leti 2018 in 2019, ter z Letnima poročiloma o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leti 2020 in 2021, pa tudi predlogom letnega finančnega načrta Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2021.

Svetniki so začeli razpravo o osnutku pokrajinske zakonodaje, ki med drugim zadeva predlog o teritorialni členitvi  Slovenije na pokrajine, oblikovanje Dolenjsko-belokranjske pokrajine, umestitev Mestne občine Novo mesto v Dolenjsko-belokranjsko pokrajino in določitev sedeža pokrajine v Novem mestu, kot to opredeljuje osnutek pokrajinske zakonodaje. Dokončno stališče o tem bo Občinski svet potrjeval na naslednji redni seji.

Med kadrovskimi zadevami so svetniki potrdili sklep o imenovanju Špele Cesar za predstavnico ustanovitelja v svet Osnovne šole Bršljin za obdobje štirih let in Franca Bačarja, Marka Dvornika, Jasno Kos Plantan, Jerneja Strgarja ter Marjanco Trščinar Antić za predstavnike ustanovitelja v svet javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto, prav tako za štiri leta. Svetniki so potrdili tudi sklep imenovanja Klavdije Seničar, Janeza Doltarja in Bojana Kovačiča v Komisijo romske skupnosti Mestne občine Novo mesto. Mandat traja pet let in začne teči marca 2021. 

MONM

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Soglašam Več o piškotkih