fbpx
Mestnik
FOTO: Pixbay.
Aktualno Občina Politika

5 zakonov, ki bi lahko odgovorili na romsko vprašanje

Z novo vlado je – po nekaj mesečnem prenehanju delovanja – ponovno vzpostavljena medresorska delovna skupina za romska vprašanja. Vlada je člane imenovala 13. 10. 2022 na dopisni seji in kot član bo v njej deloval tudi novomeški župan Gregor Macedoni. Sicer so župani 11 občin jugovzhodne Slovenije v teh dneh na DZ naslovili pobudo za spremembo petih zakonov za reševanje romskih vprašanj.

Župan Gregor Macedoni je sicer aktivno sodeloval že v prejšnji sestavi in večkrat pozival k nujnim sistemskim in medresorskim ukrepom ter odgovornosti države.

»V Sloveniji namreč večinski del težav na področju kriminalitete, izobraževanja, sociale in trga dela ni vezan na celotno romsko populacijo v državi, ampak gre za izrazito problemsko področje, ki je vezano na romsko skupnost v JV Sloveniji in Posavju (Dolenjska, Bela krajina, Kočevsko-ribniško območje, Posavje). Odgovornost države je neposredna tako zaradi neučinkovite zakonodaje in kaznovalne politike, kot tudi posredna preko neučinkovite socialne in zaposlovalne politike,« pojasnjuje Mestna občina Novo mesto.

Na Občini opozarjajo na nujnost določila »da dolžnik do javnih financ (npr. zaradi prekrškovne globe), ki je hkrati prejemnik denarne socialne pomoči, ne more le-te prejeti v denarju (ampak zgolj v naravi kot naročilnica, boni).« Nadaljujejo, da je potrebno tudi določilo, da je del otroškega dodatka vezan na obiskovanje šole. Opozarjajo, da v JV Sloveniji osnovno šolo obiskuje manj kot 50 % romskih otrok.

Novomeški župan je pozval poslance JV Slovenije, naj v državni zbor vložijo predloge zakonskih rešitev, ki jih je že v prejšnjem mandatu pripravila vladna delovna skupina.

Prizadevanje za sprejetje nujnih zakonodajnih sprememb

»11 županov je s podpisom paketa sprememb zakonodaje za zaščito otrok v problematičnih socialnih okoljih poslance Državnega zbora Republike Slovenije pozvalo k spremembam 5 konkretnih zakonov.«  

Teh 5 zakonov se dotika romskih vprašanj  in poudarjajo zaščito romski otrok.

  • Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

 Predlagajo, da bi se otroški dodatek v primerih, ko starši otroka po 15. letu ne vključijo v nadaljnje šolanje, zmanjšal za tretjino, ki je zdaj namenjena izobraževanju.

  •  Zakon o socialnovarstvenih prejemkih

         Kot je Občina že navedla, predlagajo da, v primeru, da otrok ne obiskuje osnovne šole in da imajo starši zapadli dolg do javnih institucij, denarna socialna pomoč izplačuje v naravi.

  • Zakon o urejanju trga dela

 Predlagatelji želijo spodbuditi interes za vključevanje v delo tistih, ki imajo status brezposelne osebe. Predlagajo ureditev, po kateri se lahko nekoga napoti na delo brez ovir, in da se poenostavi izbris iz evidence brezposelnih. Predlagajo, da se javna dela na področju ranljivih skupin z dveh podaljša na štiri leta.

  • Zakon o varstvu javnega reda

Želijo zaostriti sankcije za streljanje z orožjem zunaj za to namenjenih prostorov.

  • Spremembami zakona o voznikih

Predlagajo, da je za pristop k opravljanju vozniškega izpita nujna devetletno obiskovanje osnovne šole in zaključen sedmi razred.

»Slednje bo bistveno prispevalo tudi k izboljšanju problematike nasilja na šolah, ki so pogosto posledica napačnih zgledov, ki jih otroci dobivajo v domačem okolju. Mestna občina Novo mesto je glede tovrstnih dejanj na šolah v kontaktu tako z vodstvi šol, policije kot predstavniki ustanovitelja v Svetu zavoda, preko katerega lokalna skupnost lahko spremlja vzgojno oziroma izobraževalno problematiko v osnovnih šolah.«

Na Občini dodajajo, da je potrebno vse znake fizičnega ali verbalnega nasilja resno obravnavati. Hkrati je potrebno dosledno izvajati vse ukrepe za preprečitev kakršnih koli oblik nasilja.

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Soglašam Več o piškotkih