fbpx
Mestnik
MONM
Dogodki Aktualno Gospodarstvo

Po prvi obravnavi sprejet OPPN za gradnjo bazenskega kompleksa v Češči vasi, svetniki podali soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda Dolenjske Lekarne Novo mesto, mag. Miroslave Abazović

Na 14. redni seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto so svetniki v prvi obravnavi sprejeli osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Športno-rekreacijskega parka Češča vas, ki je osnova za potek gradnje bazenskega kompleksa v Češči vasi. Med kadrovskimi spremembami je bilo v ospredju podano soglasje k imenovanju mag. Miroslave Abazović za novo direktorico javnega zavoda Dolenjskih Lekarn Novo mesto za mandatno obdobje petih let.

Med kadrovskimi spremembami so svetniki potrdili sklep o prenehanju mandata članice Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto Klari Golić in potrdili mandat ter v svojih vrstah pozdravili novo članico Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto Suzano Hočevar, ki bo svetniško mesto zasedala do zaključka mandatne dobe 2018–2022. Miran Hudoklin, Janja Javoršek in Mira Retelj so bili potrjeni za predstavnike ustanovitelja v svet javnega zavoda Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto za mandatno dobo štirih let. Svet je tudi potrdil Alenko Korasa iz Vrtca Brusnice in Zdenko Mahnič iz Osnovne šole Grm za predstavnici zainteresirane javnosti v svet javnega zavoda Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto za mandatno dobo štirih let. Med kadrovskimi imenovanji sta bili potrjeni še Manica France Klemenčič za predstavnico ustanovitelja v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Center za mandatno obdobje štirih let in Mirjana Judež za predstavnico Mestne občine Novo mesto v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Novo mesto za mandatno dobo štirih let.

Na seji je občinski svet sprejel kar nekaj odlokov, med njimi je bil v drugi obravnavi potrjen Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto, sprejet je bil tudi predlog Odredbe o spremembi in dopolnitvah odredbe o izvedenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto. V prvi obravnavi sta bila sprejeta elaborat programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Poslovno storitvena cona Mačkovec – 2 in predlog Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Poslovno storitvena cona Mačkovec – 2. V prvi obravnavi je sprejet tudi dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti v Novem mestu. Po skrajšanem postopku je bil po prvi obravnavi sprejet tudi predlog Odloka o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Mestne občine Novo mesto.

Na seji je bila sprejeta tudi Strategija digitalnega razvoja Mestne občine Novo mesto 2030, ki je v takšnem okviru ena prvih strategij, ki se jih na državnem nivoju sprejema ta trenutek. Večinsko je bil sprejet tudi predlog Letnega programa športa v Mestni občini Novo mesto za leto 2021, program je prilagojen trenutnim razmeram zaradi stanja pogojenega s Sars-cov-2. Pri premoženjsko-pravnih zadevah so svetniki potrdili prenehanje statusa javnega dobra na nepremičninah na območju Mestne občine Novo mesto.

Na seji je bila sprejeta tudi Strategija digitalnega razvoja Mestne občine Novo mesto 2030, ki je v takšnem okviru ena prvih strategij, ki se jih na državnem nivoju sprejema ta trenutek. Večinsko je bil sprejet tudi predlog Letnega programa športa v Mestni občini Novo mesto za leto 2021, program je prilagojen trenutnim razmeram zaradi stanja pogojenega s Sars-cov-2. Pri premoženjsko-pravnih zadevah so svetniki potrdili prenehanje statusa javnega dobra na nepremičninah na območju Mestne občine Novo mesto.

Župan Gregor Macedoni je v svoji predstavitvi izpostavil dogovor o višini povprečnine za naslednji dve leti, ki ga je v imenu Združenja mestnih občin Slovenije z ministrom za javno upravo Boštjanom Koritnikom podpisal 30. septembra. V dialogu z vlado so lokalne skupnosti dosegle dogovor o 40 evrov višji povprečnini, kar skupno pomeni dodatnih 80 milijonov za financiranje občin.

Med aktualnimi zadevami je župan največ pozornosti namenil napovedani sanaciji kanalizacije petih objektov ob Kandijski cesti, kjer so bile nedavno odkrite napake. Gre za nepravilnosti, storjene v projektu hidravličnih izboljšav kanalizacijskega sistema v Novem mestu, v vrednosti več milijonov evrov, ki se je zaključil v letu 2015. Po zdajšnjih podatkih bo potrebno sanirati priklope petih objektov, med katerimi so objekti Renault minutka, TPV, večstanovanjski blok na Kandijski cesti ter dve stanovanjski hiši. V namen reševanja problema je bila ustanovljena revizijska komisija za pregled postopkov in izvedbo projekta, ki bo končno poročilo podala v novembru.

Župan je občinskemu svetu sporočil tudi novosti na področju predšolske vzgoje v Mestni občini Novo mesto. Tako je objasnil, da so bili s 1. septembrom sprejeti vsi predšolski otroci, ki so se opredelili za vpis v katerega od novomeških vrtcev v javni mreži. Glede na sezname, oblikovane na podlagi vpisov v rednem roku in medletnih prijav, je za vpise med letom čakajočih 103 otrok (ta številka se redno spreminja, saj se dogajajo izpisi ter dodatni vpisi). Letos so tako skupaj z upravami vrtcev proaktivno pristopili k iskanju rešitev za odpiranje dodatnih oddelkov – prvi oddelek za 14 najmlajših otrok je že najavljen in bo odprt s 1. decembrom v okviru vrtca Ciciban, v kolikor bo zadostno število zainteresiranih staršev. Za preostale otroke, ki bodo dopolnili zahtevano starost za vključitev v vrtec in si starši ne bodo varstva zagotovili kako drugače, aktivno iščejo rešitve v okviru trenutnih možnosti.

K.N.

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Soglašam Več o piškotkih