fbpx
Mestnik
Aktualno Novice Politika

POPRAVEK: Na listi Gibanje svoboda tudi Simona Pirnat Skeledžija

V obilici informacij in dela se nam je pripetila napaka, kjer smo napačno navedli ime kandidata. Gospod Borut Zoran kandidira na listi Resni.ca in ne na listi Gibanje svoboda, kot smo navedli. Poleg Jožice Derganc na listi Gibanje svoboda kandidira še Simona Pirnat Skeledžija. Za napako se vsem vpletenim opravičujemo in zahvaljujemo za korektnost. V opravičilo objavljamo celoten program Gibanja svoboda za področje Novega mesta.

KANDIDATI

VI/II Novo mesto 1

Simona Pirnat Skeledžija

VI/III Novo mesto 2

Jožica DERGANC

PROGRAM

Prizadevala si bom za zagotavljanje osnovnih pogojev za kakovostno življenje posameznika in različnih skupnosti, še posebej socialno najbolj šibkih in ogroženih.

Zato je po mojem mnenju nujno:

 • V Novem mestu zagotoviti, v smislu policentričnega razvoja države, sedež vsaj ene državne inštitucije in/ali eno ministrstvo.
 • Izvesti infrastrukturne projekte za razvoj območja JV Slovenije: 3 razvojna os – izgradnja kraka do Bele Krajine in dve obvozni hitri cesti okoli Novega mesta. Ob tem tudi velik poudarek na hitro odzivnem reševanju in izgradnji sodobne železniške infrastrukture predvsem dolenjski krak z oživitvijo rabe tega načina mobilnosti. Program SŽ, ki je zastavljen  do leta 2035 implementirati v še krajšem času ali vsaj v tem obdobju zagotoviti hitri vlak, saj po neuradnih podatkih, dnevno migrira na delo, v šolo itd cca 10.000 in več Dolenjcev.
 • Vzpodbujati kvalitetne proizvodnje ekološko pridelane hrane na celotnem področju dolenjske s prilagoditvijo zakonodaje, vzpodbudami in skrajšanjem upravnih postopkov, višjih subvencijah, predvsem poudarek morda na manjših in srednje velikih obratih/kmetijah, ter na specializirani ponudbi.
 • Vzpostaviti Novo mesto kot pametno mesto (smart city). Novo mesto bi lahko postalo vzorčni primer.
 • Povečati investicije v kulturno infrastrukturo v lokalnih okoljih. Novo mesto si zasluži večjo, moderno kulturno dvorano z ustreznim zaodrjem za večje prireditve in prostor za razna društva.
 • Vzpostaviti več nivojsko neodvisno upravljanje z mesti (tudi z NM) – občinska uprava z županom – stroka – javnost. Večje vključevanjem javnosti in nevladnih organizacij. Obenem z zakonsko regulativo in izraženim interesom javnosti, zmanjšati moč posameznikov, ki jo imajo kot stranke v postopku.
 • Pospeševati družbo znanja. Fakultete v Novem mestu, ki imajo dovolj vpisa in zanimanja ali so deficitarni programi, se lahko ustanovi kot relativno neodvisen del Univerze Ljubljana ali Univerze Maribor.
 • Stara mestna jedra in vsebine v krajih dolenjske (kot tudi po vsej Sloveniji), bi bilo treba obnavljati skozi programe oživljanja mestnih jeder. Kulturna dediščina se mora ščititi, obnavljati in oživljati  z izdatnejšo finančno pomočjo države ali z ustanovitvijo posebne fundacije v ta namen. Tudi tu lahko Novo mesto, postane primer.

Slovenija je bila v preteklosti prepoznana po policentričnem razvojnem pristopu, ki je omogočil trajnostni razvoj podeželskih skupnosti. Industrializacija in neoliberalna razvojna usmeritev v času tranzicije sta v veliki meri porušila ta trajnostni koncept. Še posebej obmejne in hribovske vasi se praznijo, raven storitev pada in s tem tudi privlačnost nekdanjih naselij za bivanje mladih družin. Slovenija mora razviti t.i. pametne skupnosti, kjer ob upoštevanju ekonomske, ekološke in socialne vzdržnosti dosežemo trajnostni koncept bivanja. V ta namen želimo razviti osnovne storitve, bistveno dvigniti kakovost življenja in zagotoviti razvoj kvalitetne infrastrukture po celotni Sloveniji. S tem želimo povečati socialno vključenost prebivalcev vseh starosti ter spodbuditi zaposlovanje na podeželju. Pomembno vlogo pri načrtovanju javnih investicij na podeželju bo v prihodnosti igrala digitalna tehnologija. S prenosom znanja med generacijami želimo zagotoviti tudi trajnostni napredek kmetijstva. Zagotoviti je potrebno policentričen razvoj Slovenije ter spodbuditi revitalizacijo demografsko ogroženih oz. opustelih vasi ter podeželskih naselij.

Zato moramo:

 • Poskrbeti za učinkovitejše upravljanje s prostorom s poudarkom na najsodobnejših urbanističnih praksah, ki bodo zagotovile kvalitetno življenje ob maksimalnem varovanju nepozidane krajine in okolja. Zagotoviti moramo tudi časovno, kadrovsko ter finančno manj obremenjujoče postopke pri sprejemanju različnih prostorskih aktov. Prostorsko urejanje mora biti razumljivo čim širšemu segmentu naše skupnosti, zlasti nosilcem urejanja prostora.
 • Pripraviti celovite načrte za revitalizacijo in pametno gospodarsko specializacijo mest, ki zaostajajo v razvoju oz. se srečujejo z izzivom pametne gospodarske specializacije po vzoru najboljših praks EU (npr. Nemčija, Nizozemska, Francija). Posebno pozornost bomo namenili identifikaciji, aktiviranju ter inovacijski nadgradnji spečih razvojnih potencialov mest, ki bodo povečali ustvarjeno dodano vrednost in kvaliteto bivanja v vseh naseljih.

ZA! Hitre, enostavne in pregledne upravne postopke,

 • ki urejajo prostorsko, gradbeno, geodetsko in stanovanjsko zakonodajo,
 • pri katerih nam bodo preko kontaktnih točk na upravni enoti brezplačno pomagali strokovnjaki
 • za digitalizacijo vseh javnih storitev
 • Vključevanje stroke v vse pomembnejše odločitve urejanja prostora.

ZA! Kvalitetno življenje prebivalcev vseh starosti

 • z ustvarjanjem novih delovnih mest ter z večjo mrežo javnih vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter z gradnjo stanovanj si bodo mladi lahko ustvarili družino in našli zaposlitev v svojem domačem okolju
 • z razvejano in vsem dostopno pomočjo na domu ter z vzpostavljanjem medgeneracijskih in dnevnih centrov za starejše bomo ljudem v tretjem življenjskem obdobju omogočili dolgotrajno oskrbo, da bodo čim dlje lahko samostojno bivali v svojem kraju, kjer se počutijo najbolj doma
 • poskrbeli bomo za lažji dostop do zdravnika, preventivnih programov in do storitev na področju duševnega zdravja ter si prizadevali tudi za večjo dostopnost športnih aktivnosti in s tem za več zdravja in dobrega počutja za vse
 • Vzpodbujati razvoj in urejanje mestnih in krajevnih središč z vzpostavljanjem javne infrastrukture, da se v teh krajih zagotovi ugodne bivalne pogoje ob zmanjševanju avtomobilske mobilnosti.

ZA! Revitalizacijo podeželskih naselij

 • s sredstvi EU bomo spodbujali gospodarske dejavnosti, podjetnike in obrtnike,
 • odpravili razvojne zaostanke in oživili zapuščene hribovske in obmejne vasi ter demografsko ogrožena naselja tudi s subvencijami za obnovo starejših hiš,
 • izpeljali ključne regionalne in lokalne projekte v sodelovanju z občinami in željami ter potrebami prebivalcev
 • izboljšali cestno in železniško ter telekomunikacijsko infrastrukturo

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Soglašam Več o piškotkih