fbpx
Mestnik
(Foto: arhiv društva)
Aktualno

Dodaten razpis za prostor in okolje, predstavitev dobre prakse Mestne občine Novo mesto

Varovanje okolja, trajnostni razvoj s poudarkom na trajnostni mobilnosti, vključevanje občanov v procese odločanja ipd. so teme, ki se jih vse bolj zavedajo tudi v lokalnih skupnostih. A četudi imajo v svojem okolju nevladne organizacije, ki delujejo na omenjenih področjih, jih le redke tudi finančno podprejo preko občinskih razpisov. Mestna občina Novo mesto je ena redkih, ki tovrsten razpis ima, na pobudo Urbanke in Mreže za prostor pa so ga nedavno predstavili tudi ostalim zainteresiranim občinam.

Lokalna pisarna celovite urbane prenove – Urbanka, ki je v Novem mestu leta 2017 v neformalno mrežo povezala lokalne nevladne organizacije in posameznike, ki delujejo na področju prostora, je z analizo in vrsto aktivnosti ocenila, da je potrebno vzpostaviti trajnejše oblike tovrstnega delovanja in mehanizme za vključevanje javnosti v procese soodločanja o za njih pomembnih vprašanjih, posebno na področju javnega prostora. Zato so na novomeško občino leta 2020 naslovili pobudo o vzpostavitvi občinskega razpisa, ki bi sofinanciral tudi programe in projekte s področja ekologije, varovanja okolja, urejanja prostora in vključevanja javnosti pri oblikovanju tovrstnih lokalnih politik.

Do tedaj je namreč veljalo, da so se okoljske in prostorske organizacije prijavljale na občinske razpise s področij kulture, mladine, turizma, prireditev ipd., kar je vplivalo na vsebine njihovih aktivnosti, ki so se prilagajale razpisinim pogojem.

Novomeška občina je po MO Ljubljana druga mestna občina, ki je potrebam lokalnih organizacij prisluhnila in, kot omenjeno, z razpisom, objavljenim jeseni 2021 v letu 2022 prvič ločeno podprla tudi tovrstne vsebine, zanje pa namenila 10.000 evrov.

Predstavnikom občin Koper, Piran, Črnomelj, Brežice, Šentrupert, Velenje, Rogaška Slatina, Žužemberk, Škocjan in Sodražica je namen in vsebino razpisa predstavila podžupanja Sara Tomšič: »Računamo, da bo organizacijam uspela aktivacija posameznikov tako, da bodo spreminjali svoje navade na področjih mobilnosti, ekologije, odgovorne potrošnje ter participirali v debatah o našem nadaljnjem razvoju, saj lahko tako še dodatno zagotovimo, da se bo Mestna občina Novo mesto razvijala po meri naših prebivalcev.«

S sofinanciranjem bodisi triletnega delovanja tovrstnih organizacij bodisi novih oz. enkratnih projektov je MO Novo mesto podprla naslednje aktivnosti:

– ozaveščanje in promocija pozitivnih sprememb navad na okoljskem področju ter področju kakovostnega bivanjskega okolja;

– participatorne aktivnosti razvoja politik na področjih okolja in prostora;

– pridobivanje neformalnih kompetenc in spodbujanje socialnih inovacij na okoljskem in prostorskem področju.

»Kot regijsko stičišče nevladnih organizacij na območju JV Slovenije zelo dobro poznamo izzive lokalnih skupnosti in težave nevladnega sektorja. Zato občine med drugim spodbujamo, da občinska sredstva namenijo za podporo tistih programov in projektov, ki kar najbolj služijo potrebam ljudi in skupnosti, po našem trdnem prepričanju pa mednje poleg socialnega varstva, kulture, športa ipd. zagotovo sodi tudi okolje, razvoj javnega prostora s poudarkom na trajnosti in vključevanju javnosti v celoten proces,« je povedala vodja Regijskega NVO centra – stičišča nevladnih organizacij JV Slovenije Maja Žunič Fabjančič.

Stičišče je kot del Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto skupaj z društvom Est=etika in Zavodom Zora tudi zagnalo delovanje Urbanke in v nadaljevanju ob podpori nacionalnega horizontalnega združenja Mreža za prostor tudi izvedlo vrsto aktivnosti na omenjenih področjih. »Velik dosežek je zagotovo vključitev teh področij v občinsko sofinanciranje, danes pa smo želeli ta primer dobre prakse predstaviti še ostalim občinam,« je dodala Žunič Fabjančič po spletni predstavitvi, ki je potekala 16. februarja 2023.

Na njej je zbranim predstavnikom tako občin kot drugih organizacij predsednica Est=etike, društva za vzpodbujanje etike v prostoru, Natalija Zanoški predstavila način delovanja njihovega društva ter podrobneje njihovo prijavo triletnega delovanja na v letu 2022 prvič objavljeni razpis za okolje in prostor Mestne občine Novo mesto. Sredstva iz tega razpisa so v večji meri namenili stroškom rednega delovanja (npr. računovodstvo, zakupi domene za spletno stran, drobni pisarniški material, ipd.), del pa manjšim izvedbenim stroškom tekočih, predvsem prostovoljskih projektov.

»V začetku našega delovanja smo se lotevali projektov, ki so naslavljali različne lokalno spregledane prostorske teme: s projektom Odpeljem te! V zeleno Novo mesto (2015) smo opozarjali na javni mestni potniški promet, s projektom Dihaj z mano, mestno drevje v Novem mestu (2017) smo pozornost osredotočali na slabo stanje mestnih dreves, s projektom Široko zaprte oči, inkluzivni prostori Novega mesta (2018) smo opozarjali na (ne)dostopnost javnih prostorov za gibalno in senzorno ovirane …«, se spominja Zanoški.

»Vendar smo ugotovili, da zgolj enkratni, eno-letni projekti za spremembe niso dovolj. Če želimo prebivalce ozaveščati, izobraževati, spreminjati njihove (naše) navade, je potrebno dolgotrajno delovanje. Pri tem je zelo pomembno, da nas podpira tudi občina.« V sklopu mednarodnega projekta CREthink, co-creative rethinking for sustainable cities (soustvarjalni premislek za trajnostna mesta), kjer so v društvu Est=etika na lokalni temi mestnih dreves sodelovali s prostovoljskim delom, so med drugim izvedli tudi javni izbor Drevo leta v Novem mestu (2021, 2022). V obeh letih skupaj je okoli 300 prebivalcev izbralo maklen na Glavnem trgu in srebrno lipo na vrtu Dilančeve 1. S sredstvi iz omenjenega razpisa so lahko pripravili tiskane oglasne plakate ter izdelali posebne medalje za fizično označitev dreves v prostoru.

M. M.,
Regijski NVO center – stičišče nevladnih organizacij JV Slovenije

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Soglašam Več o piškotkih