fbpx
Mestnik
: Komunala Novo mesto upravlja z 19 vodovodnimi sistemi in 17 vodnimi viri.
Aktualno Dogodki

Kakšno vodo smo imeli?


Novomeška Komunala izvaja dejavnosti oskrbe s pitno vodo na področju osmih občin. Lansko leto so odvzeli 563 vzorcev pitne vode, neskladja pa so se pojavila v 21 vzorcih, kar pomeni v slabih štirih odstotkih. Najpogostejši vzroki so bili povišana motnost, kot posledica vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju in povišana motnost na vodnih virih zaradi padavin.

Za potrebe mikrobioloških raziskav je bilo odvzetih 417 vzorcev, od katerih je bilo 17 neustreznih zaradi povečanega števila koliformnih bakterij in skupno število bakterij pri 37°C. Medtem ko je bilo za potrebe fizikalno-kemijske analize odvzetih 146 vzorcev, štirje pa so bili neustrezni.


V Brusnicah 20 vzorcev, neustrezen le eden


Vodovodni sistem Brusnice osrbuje Velike in Male Brusnice, Ratež, Brezje, Sela pri Ratežu, Gumberk, Potov vrh, Petelinjek ter višje ležeči predel Smolenje vasi.


Na vodovodnem sistemu Brusnice je bilo odvzetih 20 vzorcev od katerih je bil eden fizikalno – kemijsko neustrezen zaradi povišane motnosti. V okviru državnega monitoringa je bilo odvzetih še dodatnih 4 vzorcev, ki so bili ustrezni in skladni z normativi Pravilnika o pitni vodi.


V Gaberju in Kamenju vsi vzorci ustrezni


Vodovodni sistem Gabrje oskrbuje Gabrje z ulicami, Pangerč grm, Gabrska gora, Jugorje ter Kavce pri Gaberju.


Na vodovodnem sistemu Gabrje je bilo odvzetih 18 vzorcev, dodatni 4 vzorci pa so bili odvzeti v okviru državnega monitoringa. Vsi vzorci so pokazali skladnost z normativi Pravilnika o pitni vodi. Je pa bilo na tem območju zaradi decemberskega potresa na Hrvaškem izdan ukrep obveznega prekuhavanja v trajanju 3 dni zaradi motnosti vodnega vira.


Vodovodni sistem Kamenje oskrbuje Gorenje in Dolenje Kamenje


Brez posebnosti je bilo ugotovljeno tudi na vodovodnem sistemu Kamenje, kjer je bilo odvzetih 17 vzorcev, dodatno v okviru državnega monitoringa pa še dva vzorca.


Stare Žage 29 vzorcev, ena nepravilnost


Vodovodni sistem Stare Žage oskrbuje naselje Stare Žage, Občice, Mali in Veliki Rigelj, Bušinec, Cerovec, Kočevske Poljane, Selišče, Dolenje in Gorenje Sušice, Draganja sela, Verdun pri Uršnih selih, Dobindol, Uršna sela z ulicami, Laze, Podturn pri Dolenjskih Toplicah, Sela pri Dolenjskih Toplicah, Obrh, Suhor pri Dolenjskih Toplicaj, Podhosta, Meniška vas, Loška vas, Soteska, Gaberje pri Soteski, Gorenje in Dolenje Polje, Drenje, Dolenju Kot od hišne številke 105-116.


Neustreznot se je pokazala v enem od 29 vzorcev, in sicer zaradi neustrezne interne vodovodne napeljave je bilo v vzorcu povečano število koliformnih bakterij. Po izpiranju je bil kontrolni vzorec skladen z normativi. Dodatno sta bila odvzeta še dva vzorca v okviru državnega monitoringa, kjer pa se je v enem od vzorcu pokazalo povečano število bakterij pri 22° C.


Gorenji Suhadol: V enem primeru povečano število bakterij


Gorenju Suhadol oskrbuje naselje Gorenji in del Dolenjega Suhadola


Od vzetih 18 vzorcev vode in v okviru državnega monitoringa še dodatno 2 vzorca se je v enem odvzetem vzorcu pokazalo povečano število bakterij pri 22°C zaradi prenizke koncentracije dezinfekcijskega sredstva.


Novo mesto Jezero: 159 vzorcev, dve neustreznosti


Vodovodni sistem Novo mesto Jezero oskrbuje naselja Družinska vas, Šmarješke Toplice, Žaloviče, Brezovica, Gorenja vas pri Šmarjeti, Koglo, Sela pri Zburah, Radovlja, Grič pri Klevevžu, Čelevec, Dol pri Šmarjeti, Zbure, Šmarjeta, Orešje, Strelac, Gradenje, Vinji vrh, Bela Cerkev, Sela, Draga, Hrib, Tomažja vas, Gorenja Gomila, Čadraže, Ruhna vas, Stranje pri Škocjanu, Dobrava pri Škocjanu, Čučja Mlaka, Hudenje, Hrvaški Brod, Zameško, Mršeča vas, Čisti Breg, Drama, Roje, Mihovica, Šmaljčja vas, Dolenja Stara vas do št. 11, Šentjernej z ulicami, Dobovo, Luterško selo, Gorenje in Dolenje Kronovo, Otočec z ulicami, Dolenja vas, Šentpeter, Žihovo selo, Lešnica, Jelše pri Otočcu, Črešnjice, Trška gora, Sevno, Zagrad pri Otočcu, Srednje, Dolenje in Gorenje Grčevje, Zagrad pri Otočcu, Herinja vas, Vrh pri Pahi, Sela pri Štravberku, Štravberk, Stražna, Ždinja vas, vas Krka, Cerovci, del Smolenje vasi hišne številke od 53-60, Ragovo 7,7a,7c, Novo mesto z ulicami na levem bregu reke Krke, Dolenje in Gorenje Kamence, Potočna vas, Hudo, Dalnji vrh, Šranga, center Mirne Peči z ulicami, Ivanja vas, Biška vas, Prečna, Suhor, Kuzarjev Kal, Češče vas, Groblje, Zalog, Srebrniče, Loke, Potok, Vrh pri Ljubnu, Hruševec, Sela pri Straži, Dolenja in Gorenja Straža z ulicami, Podgora, Vavta vas, Rumanja vas, Jurka vas, Prapreče pri Straži, Dolenje Polje do hišne številke 7a.

Lansko leto so v okviru notranjega nadzora za potrebe mikrobioloških in fizikalno-kemijskih preskušanj odvzeli 159 vzorcev, dva vzorca sta bila zaradi neustrezne pretočnosti neustrezna. 19 vzorcev, ki so bili odvzeti v okviru državnega monitoringa, pa je pokazalo ustreznost.


Novo mesto Stopiče: 112 vzorcev, ena nepravilnost


Vodovodni sistem Novo mesto Stopiče oskrbuje naselja Stopiče, Plemberk, Verdun, Mali in Veliki Orehek, Brezovica pri Stopičah, Zajčji vrh, Sela pri Zajčjem vrhu, Hrušica, Veliki Slatnik, Hrib pri Orehku, Križe, Dolž z ulicami, Vrhe, Iglenik, Veliki in Mali Cerovec, Vinja vas, Konec, Podgrad, Pristava, Mihovec, Gorenja in Dolenja Težka voda, Rajnovšče, Rakovnik pri Birčni vasi, Stranska vas, Dolenje in Gorenje Lakovnice, Jurna vas, Koroška vas, Birčna vas, Petane, Gorenje in Dolenje Mraševo, Mali Podljuben, Veliki Podljuben, Stari Ljuben, Ljuben št. 20, 22, 24, Črmošnjice pri Stopičah, Šentjošt, Novo mesto z ulicami na desnem bregu reke Krke, Škrjanče pri Novem mestu, Boričevo, Ulica na Hribu, Srebrniče št. 1 in 1a.


Vzrok neustreznosti so potrdili pri enem vzorcu, kjer je bilo povečano število koliformnih bakterij kot posledica zastajanja vode v hišnem vodovodnem omrežju v poletnem času. Poleg 112 odvzetih vzorcev vode so v okviru državnega monitoringa odvzeli tudi 13 vzorcev pitne vode, ki so bili ustrezni in skladni z normativi, ki jih določa Pravilnik o pitni vodi.

K.N.

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Soglašam Več o piškotkih