fbpx
Mestnik
Aktualno Dogodki Gospodarstvo Novice Občina

MO Novo mesto: nadaljevanje prenove mestnega jedra, gradnja bazenskega kompleksa v Češči vasi

Prejšnji teden je potekala 15. redna seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, ki je zaradi trenutnih razmer ponovno potekala v veliki predavalnici Šolskega centra Novo mesto, so svetniki po skrajšanem postopku potrdili spremembe in dopolnitve proračuna za leto 2021, v prvi obravnavi pa je bil sprejet tudi predlog proračuna za leto 2022.

Občina tako tudi v prihodnjih letih nadaljuje z investicijskim ciklom projektov. Kot je na seji spremembe in dopolnitve predstavil župan Gregor Macedoni, so ključna izhodišča za dopolnitve proračuna kontinuiteta črpanja EU in državnih sredstev, dvig povprečnine, zakon o finančni razbremenitvi občin, ciljno usmerjen proračun in izvedba večjih investicij.

Sprejeti Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine za leto 2021 tako zadeva več kot 100 ambicioznih projektov, župan Gregor Macedoni pa je podaril, da je eden izmed pomembnih poudarkov, ki spada v proračun, da se v treh oziroma štirih letih zagotovi do 400 novih stanovanj v Novem mestu. Spremenjen proračun za prihodnje leto tako predvideva 63.527.379 evrov odhodkov in  56.529.676 evrov prihodkov. V prvi obravnavi sprejeti proračun občine za leto 2022 med vidnejšimi projekti zadeva nadaljnjo prenovo mestnega jedra, gradnjo bazenskega kompleksa v Češči vasi, širitev regionalnih kolesarskih povezav in izvedbo stanovanjskega programa Podbreznik. Sprejemanje  proračuna za leto 2022 se bo nadaljevalo z javno obravnavo, ki bo potekala od 13. novembra do 27. novembra 2020.

Med kadrovskimi zadevami so svetniki sprejeli sklep o prenehanju mandata članice Komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje Klare Golić, ki ji je z julijem zaradi odstopa prenehal mandat.  Namesto nje je občinski svet v to komisijo imenoval Petro Štrukelj. Svetniki so na seji v Svet javnega socialnovarstvenega Zavoda Dom starejših občanov Novo mesto imenovali Ano Bilbija, soglasno pa so sprejeli tudi sklep o imenovanju župana Gregorja Macedonija za predstavnika Mestne občine Novo mesto v Razvojni svet Jugovzhodne Slovenije za programsko obdobje 2021 – 2027.

Na seji so svetniki v drugi obravnavi sprejeli Elaborat programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Poslovno storitvena cona Mačkovec – 2« in Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Poslovno storitvena cona Mačkovec – 2. V prvi obravnavi so soglasno sprejeli tudi Odlok o določitvi plovbnega režima na odseku reke Krke v Novem mestu, ki zadeva ureditev plovbnega režima zaradi varnosti plovbe ob izvajanju turističnih, športnih in rekreacijskih aktivnosti oziroma dejavnosti ter pospeševanja njihovega razvoja. 

Pri premoženjsko-pravnih zadevah je občinski svet sprejel tretjo dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine za leto 2020 in sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra na določenih nepremičninah v Vinji vasi, Bršljinu, Stopičah, na Težki Vodi, v Šentpetru in Zagorici. Svetniki so prav tako sprejeli sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra nepremičninam na več parcelah na območju Mestne občine Novo mesto.

Občinski svet se je na seji seznanil s končnimi poročili Nadzornega odbora občine, in sicer s Poročilom o opravljenem nadzoru nad poslovanjem v javnem zavodu Gasilsko-reševalni center Novo mesto za obdobje 2018 – 2019, s Poročilom o opravljenem Nadzoru poslovanja Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto v letih 2018 in 2019, s Poročilom o opravljenem nadzoru pravilnosti poslovanja Krajevne skupnosti Kandija-Grm v Zaključnem računu občine za obdobje 2018 in 2019, ter s Poročilom o opravljenem nadzoru pravilnosti poslovanja Krajevne skupnosti Stopiče za leti 2018 in 2019.

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Soglašam Več o piškotkih