fbpx
Mestnik
Aktualno Gospodarstvo Novice Politika

Objavljen nov razpis: Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu

Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis P4L 2020 – Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0.

P4L 2020 – Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0

Razpisnik:

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Predmet razpisa:

  • sofinanciranje operacij lesnopredelovalnih podjetij, ki bodo pri uvedbi novega ali izboljšanega izdelka na področju predelave in obdelave lesa izkazovale izboljšanje snovnoenergetske učinkovitosti in večje predelovalne zmogljivosti

Upravičenci

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Na razpis se lahko prijavijo samo MSP, ki ob prijavi na razpis na trgu ponujajo izdelke na področju predelave ali obdelave lesa in imajo registrirano glavno ali druge dejavnosti poleg glavne dejavnosti, določene v aktu o ustanovitvi subjekta: oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja,razen pohištva, ali oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic)

Vlagatelji po tem javnem razpisu so podjetja, ki so bila registrirana pred 1. 1. 2019 (velja za vloge oddane do vključno 15. 2. 2021), oziroma pred 1. 1. 2020 (velja za vloge oddane po 15. 02. 2021).

Upravičeni stroški:

  • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme in novih
  • strojev),
  • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme,
  • ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije, do največ 10% celotnih upravičenih
  • stroškov operacije),
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev (zgolj stroški transporta, montaže in zagona).

Višina sofinanciranja:

  • najmanj 50.000,00 EUR do največ 500.000,00 EUR v dveh letih.

Roki:

  • 2. 9. 2020, 11. 11. 2020, 15. 2. 2021, 15. 5. 2021 in 15. 9. 2021

 

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Soglašam Več o piškotkih