fbpx
Mestnik
Prijava poškodbe pri delu bo od septembra dalje elektronska.
Aktualno Narava & zdravje Novice

Prijava poškodbe pri delu bo od septembra dalje elektronska

Ministrstvo za javno upravo, ZZZS, Inšpektorat RS za delo ter NIJZ pripravljajo informacijsko rešitev, in sicer elektronsko Prijavo nezgode in poškodbe pri delu, ki bo s septembrom nadomestila sedanji fizični oziroma papirnati obrazec (ER-8 obrazec).

Zakaj?

Kot pravijo na ZZZS, so se za to spremembo odločili, saj prinaša ogromno prednosti tako za delodajalce kakor za poenostavitve in digitalizacije celotnega postopka, kar bi razbremenilo delodajalce in zavarovance. Na ZZZS pravijo, da so cilji uvedbe ePrijave sledeči:

  • poenostaviti in v celoti digitalizirati postopek prijave nezgode in poškodbe pri delu za delodajalca in s tem razbremeniti delodajalce;
  • odpraviti postopke, katerih nosilec je ob nezgodi in poškodbi pri delu sedaj zavarovanec/poškodovanec ter s tem razbremenitev zavarovancev;
  • izbranim osebnim zdravnikom (v nadaljevanju: IOZ) zagotoviti ažurno seznanitev s poškodbo pri delu zavarovanca/poškodovanca, elektronsko izpolnjevanje zdravstvenega dela obrazca, zmanjšati časovne zamude zdravnikov s predizpolnitvijo podatkov in omogočiti pregled (zgodovino) nad poškodbami pri delu zavarovancev;
  • za potrebe učinkovitega nadzora in preventivnega ukrepanja omogočiti IRSD hitrejši dostop do prijav;
  • zagotovitev ažurnih in pravilnih podatkov in njihova varna izmenjava med ZZZS in NIJZ;
  • zagotovitev ažurnih in pravilnih podatkov za pripravo statistik;
  • deležnikom poenostaviti dostop do podatkov, upoštevaje njihove zakonske pristojnosti;
  • zmanjšati stroške vseh deležnikov, ki sodelujejo pri izdaji in obdelavi ePrijave NPD;
  • omogočiti pripravo celovitejših kontrol pravilnosti obračuna zdravstvenih storitev in izplačil denarnih dajatev, ki so posledica poškodb pri delu.

Kako?

Pravilnik se prične uporabljati 1. septembra 2022, torej morajo biti od tega datuma dalje na elektronsko prijavo nezgode in poškodbe pri delu pripravljeni tako delodajalci (izpolnitev splošnega dela obrazca prek sistema SPOT), kot tudi izvajalci zdravstvenih storitev (branje splošnega dela obrazca ter izpolnitev zdravstvenega dela prek sistema on-line).

Delodajalec, ki je vpisan v Poslovni register Slovenije, nezgodo in poškodbo pri delu prijavi elektronsko prek portala SPOT. Na portalu SPOT delodajalec izpolni podatke splošnega dela obrazca.

Delodajalec, ki ni vpisan v PRS, prijavi nezgodo oziroma poškodbo pri delu tako, da izpolni splošni del obrazca v papirnati obliki in ga osebno prinese, pošlje po pošti ali skeniranega pošlje po elektronski pošti na ZZZS. ZZZS bo v imenu takega delodajalca podatke iz splošnega dela obrazca vpisal v portal SPOT.

Delodajalec z izpolnitvijo splošnega dela obrazca prijavi nezgodo pri delu v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu oziroma poškodbo pri delu v skladu s predpisi o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter javnem zdravju. Zaradi izvajanja nalog ZZZS in NIJZ delodajalec prijavi vsako poškodbo pri delu, ki ima za posledico vsaj en dan odsotnosti z dela (vsaj en dan bolniškega staleža), prijaviti pa je treba tudi vsako smrtno in kolektivno nezgodo oziroma poškodbo.

Podatke splošnega dela obrazca, ki jih je izpolnil delodajalec na portalu SPOT prek zalednega informacijskega sistema, ZZZS prejme splošni IOZ zavarovanca/poškodovanca. Po obvestilu zavarovanca oziroma – v kolikor zavarovanec sam ne more urejati – druge osebe, da je pri določenem zavarovancu prišlo do poškodbe pri delu, IOZ na podlagi podatkov iz splošnega dela obrazca in njegove ocene (npr. na podlagi zdravniškega pregleda, morebitne medicinske dokumentacije, pogovora z zavarovancem), izpolni podatke zdravstvenega dela obrazca, ugotovitve pa zapiše tudi v zdravstveno dokumentacijo ter označi razlog obravnave 04 – poškodba pri delu, ki se upošteva pri nadaljnjem uveljavljanju pravic, ta razlog pa označi tudi na vse izdane listine, s katerimi napoti zavarovanca na nadaljnjo obravnavo. Podatke zdravstvenega dela obrazca prek sistema on-line prejme ZZZS.

IOZ lahko prekliče zdravstveni del obrazca (npr. zaradi navedbe napačnega podatka o šifri diagnoze ali zunanjega vzroka poškodbe).

Podatkov zdravstvenega dela obrazca delodajalec ni upravičen pridobiti. Z njimi se lahko seznani le na način, da mu jih zavarovanec/poškodovanec sam razkrije.

Zavarovanec oziroma druge osebe, če poškodovanec ne more sam, morajo po izpolnitvi splošnega dela obrazca na portalu SPOT s strani delodajalca obvezno kontaktirati izbranega osebnega zdravnika zavarovanca/poškodovanca in mu, poleg potrebne ureditve odprtja začasne nezmožnosti za delo in izdaje bolniškega lista, tudi sporočiti, da je prišlo do poškodbe pri delu, da je delodajalec že izpolnil splošni del obrazca na portalu SPOT in zaprositi izbranega osebnega zdravnika za izpolnitev zdravstvenega dela obrazca.

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Soglašam Več o piškotkih