fbpx
Mestnik
melamin
Aktualno Gospodarstvo

V Melaminu pomanjkljivo ocenjevali nevarnost večjih nesreč

Delovna skupina ministrstva za okolje, ki je opravila analizo nesreče v Melaminu, je ugotovila, da je nesreči botrovalo več dejavnikov. Med drugim ugotavlja, da so v Melaminu pomanjkljivo ocenjevali nevarnost večjih nesreč ter da pred prečrpavanjem nevarnih snovi niso opravljali analiz, s katerimi bi potrdili njihovo pristnost.

Delovna skupina, ki je opravila analizo izpustov nevarnih snovi ob nesreči, je podobno kot že policija in sama interna preiskava v Melaminu ugotovila, da se je nesreča zgodila, ker je prišlo do napake pri prečrpavanju surovine dietilentriamin v rezervoar z epiklorohidrinom, kaže poročilo, ki ga je danes objavilo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Dobavitelj, ki je pripeljal dietilentriamin, je po ugotovitvah delovne skupine napačno zapeljal na pretakališče rezervoarja za epiklorohidrinom. Melaminov operater je nato cisterno z dietilentriaminom priklopil na rezervoar z epiklorohidrinom in začel s prečrpavanjem. Po okoli dveh minutah je prečrpavanje ustavil, vzel vzorec za preverjanje kakovosti pripeljane surovine za laboratorij, nato pa s prečrpavanjem nadaljeval. Po približno 16 minutah prečrpavanja je rezervoar z epiklorohidrinom razneslo.

Kot ugotavlja poročilo, so se v Melaminu zavedali nevarnosti zamenjave kemikalij pri pretakanju, za kar so v preteklosti sprejeli več ukrepov, a očitno ne vseh.

Med drugim so v podjetju menili, da bodo napačno prečrpavanje preprečili z namestitvijo posebne (TODO) spojke na rezervoar z epiklorohidrinom, kar naj bi preprečilo prečrpavanje drugih snovi, saj se zanje na cisternah uporabljajo drugačne, EURO-spojke. Ker pa so se pri izvedbi pojavile težave, so pri prečrpavanju začeli uporabljati poseben adapter, ki je omogočal tudi priklop na EURO-spojke.

Težava je po ugotovitvah skupine tudi bila, da v podjetju pred pretakanjem niso izvajali vzorčenja, ali je pripeljana surovina res tista, ki naj bi bila pripeljana, kar bi bil nato pogoj za začetek prečrpavanja, čeprav nekateri interni dokumenti to predvidevajo.

Po ugotovitvah delovne skupine je v dokumentu “navodila NDV 12.01 Dela na pretakališču” zapisano, da voznik vzame vzorec surovine, črpanje pa se začne šele, ko Melaminov laboratorij potrdi njeno kakovost, a se to v praksi ni izvajalo. “Prav tako ni razvidno, da je imel Melamin izdelano navodilo, na podlagi katerega bi bilo nedvoumno opredeljeno, kdaj operater odvzame vzorec in da mora pred prečrpavanjem počakati na analizo in identifikacijo snovi. Prav tako ni nikjer predpisano, na kakšen način je informacija o vrsti nevarni snovi po izvedeni analizi predana operaterju,” je zapisano v poročilu.

Iz navodil za delo v Melaminu po ugotovitvah skupine tudi “ni razviden razumljiv postopek prečrpavanja epiklorohidrinoma, ki bi vključeval natančne napotke glede načina vhodne kontrole snovi v ISO kontejnerju in obveznih dejanj operaterja”.

Delovna skupina nasploh ocenjuje, da je bilo ocenjevanje nevarnosti večjih nesreč v Melamin pomanjkljivo. Med drugim v podjetju na dan nesreče pred prečrpavanjem niso izvedli analize pripeljane snovi, prav tako ne pregleda prevoznih listin oz. katere koli druge vhodne kontrola za prepoznavanje kemikalije. Tudi delovna navodila so bila pripravljena pomanjkljivo, saj Melamin ni predložil navodila za delo, ki bi vsebovala postopek prepoznavanja dobavljene kemikalije s katerim, bi se zagotavljala vhodna kontrola, je navedeno.

Glede vpliva nevarnih snovi na okolje pa poročilo navaja, da je vpliv bil, “vendar ne tako velik, da bi prišlo do čezmernega onesnaženja tal, podzemne in površinske vode”.

Zaradi vsega navedenega je delovna skupina ministrstva izdala vrsto priporočil za preprečevanje podobnih nesreč v prihodnje. Melaminu med drugim priporočajo izdelavo natančnih protokolov predhodnega preverjanja pristnosti dobavljene snovi, redna izobraževanja zaposlenih na delovnih mestih, kjer obstaja tveganje za večjo nesreč, in redno preverjanje njihove usposobljenosti.

Selitev na novo lokacijo in sodelovanje z lokalno skupnostjo

V Melaminu si prizadevajo, da bi se aktivnosti za selitev na novo lokacijo, ki bo usklajena z lokalnimi skupnostmi, odvile čim hitreje, zato trenutno tudi s pomočjo Občine Kočevje poteka komunikacija s civilnimi iniciativami. Podjetje je po odzivu na prvo javno predstavitev preliminarne študije nove lokacije za selitev proizvodnega dela tovarne naročilo tudi izdelavo dodatka k preliminarni študiji, v katerem bodo natančneje opredeljene predvidene zmogljivosti tovarne na novi lokaciji ter upoštevan dodatni kriterij družbene sprejemljivosti s stališča večje oddaljenosti od naselij. Poleg predvidenega kriterija oddaljenosti 700 m se bo upoštevalo še dodatna kriterija oddaljenosti 1.500 m in 3.000 m od naselij.

Podjetje je pred ponovnim začetkom obratovanja dodatno nadgradilo vrsto organizacijskih in tehničnih ukrepov povezanih z zagotavljanjem varnega obratovanja. Med drugim so:

  • vzpostavili stalno 24/7 službo profesionalnih varnostnih vodij za zagotavljanje nadzora nad vsemi varnostno pomembnimi sistemi na lokaciji obrata Melamin d.d. Kočevje,
  • izpopolnili sistem za nadzor pri sprejemu in pri prečrpavanju SEVESO nevarnih snovi z uvedbo 4 nivojskega organizacijskega nadzora ter tehničnega varovanja, ki preprečuje morebitne napake zaposlenih kakor tudi morebitne napake dobaviteljev,
  • dopolnili sestavo profesionalnih gasilcev na lokaciji obrata Melamin d.d. Kočevje,
  • izvedli več dodatnih izobraževanj ter usposabljanj zaposlenih.

Posodobitve, ki bodo doprinesle k še večji varnosti:

V Melaminu so v preteklem letu poskrbeli za sanacijo, še vedno pa potekajo tudi rekonstrukcijska in gradbeno-vzdrževalna dela, pri čemer uvajajo posodobitve in dograditve po najsodobnejših tehnoloških standardih, ki bodo doprinesle k še večji varnosti:

Na trenutni lokaciji je v izgradnji nov glavni vhod za tovorna vozila z vratarnico, ki bo prestavljen iz Tomšičeve na Roško cesto. Trenutno se pri tej investiciji zaključujejo gradbena dela ter izkop za podzemno meteorno kanalizacijo za padavinsko vodo.

V cisternskem skladišču se izvajajo vzdrževalna dela, ki obsegajo zamenjavo poškodovane opreme in vključujejo odstranjevanje 10 skladiščnih rezervoarjev in postavitev 6 nadomestnih skladiščnih rezervoarjev. Vsi rezervoarji v cisternskem skladišču bodo po izvedeni rekonstrukciji dveh standardiziranih velikosti 60 oz. 200 m3, skladno z veljavnim okoljevarstvenim dovoljenjem. Maksimalna količina skladiščenja nevarnih snovi v cisternskem skladišču se zaradi zamenjave rezervoarjev ne povečuje, ravno tako se zaradi tega ne spreminja zmogljivost proizvodnje. Vsi novi rezervoarji ustrezajo najnovejšim standardom.

Posodobitve na cestnem pretakališču se nanašajo predvsem na nadgradnjo tehničnih ukrepov za zagotavljanje še večje varnosti pri prečrpavanju tekočih surovin z avtomatsko identifikacijo nevarnih surovin z Raman spektroskopijo ter izboljšavami pri računalniškem nadzoru postopkov prečrpavanj.

V letu 2023 so predvidene še dograditve in izboljšave protipožarnih sistemov po najsodobnejših razpoložljivih tehnoloških standardih. Izboljšave bodo obsegale izgradnjo dodatnega bazena za požarno vodo, dodatnega bazena za gasilno vodo, sprinkler ventilske postaje ter izboljšave na intervencijskih poteh.

STA/M

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Soglašam Več o piškotkih