fbpx
Mestnik
Aktualno Vrtci, šole, študij

Nasilje in vzgoja v Novem mestu

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je določilo petek, 12. maj, kot dan nenasilja in strpnosti. Nasilje ni sprejemljivo dejanje, ker na žrtve le tega deluje slabo, žrtve se dostikrat zaprejo same vase, o nasilju jih je morda celo sram spregovoriti, imajo slabo samopodobo ter postanejo depresivne, kar pa lahko vodi tudi do poskusa samomora. Medvrstniško nasilje pa se ne dogaja samo v šolah, temveč tudi na poti do šole, v avtobusih, v zavodih in drugih ustanovah namenjenim otrokom in mladostnikom. Predvsem problematičen pa je splet, kjer se dogaja nasilje na drugačen način in je velikokrat s strani staršev in učiteljev spregledan. Lahko pride do kraje identitete, kroženja informacij in slik, anonimnih napadov itd.

Kaj je medvrstniško nasilje?

Medvrstniško nasilje se lahko kaže na različne načine: kot pretepanje, porivanje, brcanje, spotikanje, zbadanje, pljuvanje, praskanje, uničevanje stvari, omejevanje gibanja, otipavanje, zmerjanje z različnimi imeni, vzdevki, glasno norčevanje, razširjanje novic in draženje, zafrkavanje, nespodobno nagovarjanje, izrekanje groženj, žaljenje, namerna izključitev iz skupine, zavračanje, obrekovanje, ustrahovanje, manipuliranje s prijateljstvi, poniževanje, nespodobne kretnje.

Lahko se kaže tudi kot izsiljevanje, kraja denarja, oblačil ali drugih stvari ter spletno nasilje.

Kako odreagirati, ko se nasilje zgodi?

Za vse žrtve nasilja je pomembno, da vedo, kako v in po nasilni situaciji odreagirati. 

Otroci naj nasilneža ignorirajo in mu rečejo NE. Naj se od njega umaknejo in o nasilju povedo prijatelju, učiteljem v šoli in staršem doma. Vsako nasilje se lahko prijavi tudi na policijo s klicem na številko 113.

Kakšna je situacija pri nas?

Na spletni strani mestnik.si smo izpeljali anketo, kjer smo spraševali, ali je ankentiranec v času šolanja doživel medvrstniško nasilje. Rezultati so zastrašujoči, kar 86,67 % je odgovorilo z da. To pomeni, da je nasilje še kako prisotno v našem prostoru.

Kakšno vlogo ima policija?

Obrnili smo se na Policijsko postajo Novo mesto, kjer so nam povedali, da prejemajo prijave in informacije povezane z medvrstniškim nasiljem, na katere se tudi odzovejo. Poudarili pa so, da so po odzivih medijev pod vplivom tragičnih dogodkov, otroci bolj nepremišljeni in njihova ravnanja niso nujno resna grožnja, na katere pa se policija resno odzove. Prav tako policija redno sodeluje z vodstvi vzgojno izobraževalnih zavodov, ki jim svetujejo, kako ravnati v primerih groženj ter povečanih tveganj. Skupaj tudi osvežujejo varnostne ocene. Kadar pride pobuda iz šol ali pa na podlagi lastnih ocen, policija poveča svojo prisotnost v bližini šol, s čimer zagotavljajo povečano varnost, kar deluje preventivno proti nasilju. Prav tako policija ves čas sodeluje pri različnih preventivnih aktivnostih ter projektih v šolah, ko svetujejo in opozarjajo na nevarnosti in tveganja ter spodbujajo odgovorne osebe k takojšnji reakciji ob pojavih groženj ali nasilnih dogodkih. Pozornost posvečajo tudi pri ozaveščanju otrok in mladostnikov, da bi jih odvrnili od nasilne komunikacije in nasilnih dejanj. 

Kakšna je vloga izobraževalnih ustanov?

Prav tako pa smo se obrnili tudi na vse novomeške osnovne šole, da nam povedo, kako se na šolah spoprijemajo z nasiljem. Kako so odreagirali in kaj bodo še izvedli so nam sporočili z Osnovne šole Center, Drska in Šmihel.

OŠ Center

Po navodilu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje so na Osnovni šoli Center izvedli dvourno delavnice na temo Kulture nenasilja in strpnosti. Gradivo za delavnice je v naprej pripravila šolska svetovalna služba. Kot opora so učitelji prejeli še gradivo ministrstva. V oddelkih sta po dva strokovna delavca pogovor zapeljala predvsem v smer dobrih medsebojnih odnosih, prijateljstva in zaupanju. Predvsem je pomembno, da učenci strokovnemu kadru zaupajo, kadar so v stiski in da seveda poiščejo pomoč.  Sicer so na OŠ Center prav tako kot na OŠ Šmihel skozi celotno leto tej tematiki posvečajo pozornost, tako da osveščajo učence s proaktivnimi dejavnostmi učiteljev, svetovalne službe ter zunanjih izvajalcev, hkrati pa tudi dobro sodelujejo z rajonskim policistom. Letos so se odločili, da bodo izpeljali anketo o medvrstniškem nasilju, ki jim bo z rezultati služila kot usmeritev za nadaljnje delo.

OŠ Drska

Učenci, ki so bili s tragičnimi dogodki v Srbiji seznanjeni, so prišli v šolo pretreseni.Strokovni delavci so jim na razrednikovih urah in pri posameznih predmetih dali čas in prostor, da so spregovorili o svojih strahovih. Skupaj so razglabljali o tem, kaj privede do takih dogodkov in kako jih preprečiti in kaj storiti, da se vsi počutijo varno in sprejeto.

V vseh oddelkih že od začetka šolskega leta redno delujejo na področju spodbujanja različnih vrednot in učenja različnih veščin sobivanja (v okviru pouka, razrednikovih urah, vsebinsko načrtovanimi tehniškimi, kulturnimi, naravoslovnimi in športnim dnevi ter delavnicami). V oddelkih so bile izvedene številne delavnice, ki so jih izvajali razredniki, svetovalne delavke in tudi večje število zunanjih izvajalcev z naslednjimi tematikami: povezovanje oddelka, dobrodelnost in empatija, sprejemanje različnosti, sproščanje in meditacija, samopodoba in zaupanje vase, pomoč drugemu, bonton in spoštljiva komunikacija, prijateljski odnosi med učenci, medvrstniško nasilje, odgovornost, varnost na spletu, pasti različnih odvisnosti.

Prav tako je vodilna nit letošnjega šolskega parlamenta duševno zdravje otrok in mladostnikov, zato so te teme obravnavali tudi v okviru tega. Aktualna pa bo tudi v prihodnjem šolskem letu.

Z različnimi dejavnostmi povezanimi z vzgojnim delovanjem v oddelkih in krepitvi dobrih medsebojnih odnosov bodo aktivno nadaljevali tudi v prihodnje. Ponovno bodo učence opominjali, kam vse se lahko obrnejo po pomoč v času stisk. Učencem vsakodnevno sporočajo, da so jim v šoli strokovni delavci vedno na razpolago. Vedo, da se lahko kadarkoli obrnejo na njih in da si bodo zanje vzeli čas. Njihove stiske in ostale težave bodo poskušali tudi v prihodnje reševati ob zaupanju in medsebojnem sodelovanju.

OŠ Šmihel

Na osnovni šoli Šmihel se z učenci dnevno pogovarjajo in obravnavajo zadeve glede vedenja, spoštovanja, pogovora in odnosov skozi celotno šolsko leto. Dve uri sta na petek, določen s strani ministrstva, potekali kot tematski uri, ki so ju namenili ozaveščanju glede sodobne družbe, vedenja, spoštovanja, čustev ter odnosov.

Sorodni članki

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Soglašam Več o piškotkih